Home Lyrics Clement Whyte-Ibolilanya :Audio/Lyrics

Clement Whyte-Ibolilanya :Audio/Lyrics

180
0
0 Shares

 

Akama hu tuonye dikagi,
(I’ve never see any God like you)
Ibu chukwu onye na adigi ada
(you the God who never fails)
Akama hu tuonye dikagi
There is nothing you cannot do

Akama hu tuonye dikagi
(I’ve never seen any God like you)
Ibu chukwu onye na adigi ada
(you the God who never fails)
Akama hu tuonye dikagi
O dighi ihe i nweron ike me
(There is nothing yu cannot do)

ibu olila nyam ooo
{You are our hope}
Olila nyam di kwere kwere
{The hope of the believers}
Ibu olila ya